Hasło z serwisu Komunikacja Miejska Szczecin
http://kolej.mkm.szczecin.pl/

ET22

ET22 jest to elektryczna lokomotywa towarowa o fabrycznym oznaczeniu 201E, stosowana przez PKP do obsługi pociągów pasażerskich, jak i towarowych oraz przez przewoźników prywatnych.

Na skutek szybko postępującej elektryfikacji szlaków kolejowych oraz brak silnych lokomotyw elektrycznych do obsługi składów towarowych w 1969 roku we wrocławskich zakładach Pafawag stworzono prototyp elektrowozu ET22. Dwa lata później rozpoczęto seryjną produkcję, która objęła 1183 egzemplarze i trwała przez 18 lat.

W konstrukcji ET22 zastosowano wiele elementów stosowanych w elektrowozach serii EU07, przede wszystkim silniki trakcyjne. Pudło zostało podparte belką bujakową z elementami metalowo-gumowymi (w początkowej serii 122 wozów), potem zmieniono tę konstrukcję poprzez likwidację dźwigni. Lokomotywy ET22 z powodu swej długości i budowy wózków źle sprawdzają się w eksploatacji na liniach krętych, gdzie powodują uszkodzenia toru i zestawów kołowych. W toku eksploatacji i kolejnych napraw rewizyjnych lokomotywy te poddawane są rozmaitym modyfikacjom i ulepszeniom. Część egzemplarzy otrzymała sprzęg międzywózkowy i smarowanie obrzeży kół.

W czasie seryjnej produkcji tego typu pojazdów stworzono wiele modernizacji i udoskonaleń, który przyczyniły się do stworzenia nowych typów:

EP23 (201E-53) - prototypowa lokomotywa pasażerska o prędkości konstrukcyjnej 160 km/h. Wyprodukowaną tylko jedną sztukę, która kursowała w latach 1973-1979.
201Ec-1 i 201Ec-2 - prototypowe lokomotywy, które posiadały m.in. gniazda wielokrotnego sterowania oraz inne usprawnienia. Wyprodukowano dwie sztuki o numerach taborowych 1001 (ex 701, ex 501) i 1002 (ex 702, ex 502). Obie lokomotywy zostały skreślone ze stanu PKP i skasowane.
201Eg - trzy lokomotywy wyprodukowane i sprzedane dla kolei marokańskich. W roku 2003 zostały sprowadzone do Polski i obecnie kursują u prywatnego przewoźnika CTL.

Najnowszą modernizacją jest elektrowóz ET22-2000 (ex ET22-315) oznaczony jako 201Em-316, który został przebudowany na terenie ZNLE w Gliwicach w 2004 roku. W znacznym stopniu zmodernizowano układy biegowe, sterowania, zabezpieczeń, zasilania NN oraz zastosowano mikroprocesorowe monitorowanie najważniejszych układów lokomotywy i parametrów jazdy. PKP Cargo zmodernizowało w ten sposób 28 lokomotyw, do numera 2027 włącznie. ET22 od numera 2028 ze względu na koszty zostały zmodernizowane w nieco mniejszym zakresie i otrzymały oznaczenie 201Ek.

ET22 jest obecnie najliczniejszą serią lokomotyw elektrycznych na PKP.

na podstawie: Mundkowa Galeria Kolejowa oraz Wikipedii
opracował Marek Pawlukowicz