Hasło z serwisu Komunikacja Miejska Szczecin
http://kolej.mkm.szczecin.pl/

Px48

Po zakończeniu II wojny światowej ponownie odczuwano brak pojazdów trakcyjnych dla polskich wąskotorówek. Na podstawie odnalezionej dokumentacji parowozu Px29 opracowano w roku 1948 unowocześnioną wersję tej konstrukcji. W ten sposób powstał Px48 – najpopularniejszy (jak się później okazało) parowóz polskich kolei wąskotorowych. Produkcji parowozu podjął się chrzanowski Fablok i trwała ona od 1950 do 1955 roku. W sumie wyprodukowano 93 parowozy dla PKP na tor 750 mm, 18 maszyn dla przemysłu i na koleje leśne na tor 750 mm i 785 mm oraz 5 maszyn na eksport: 4 dla Chin (762 mm) i 1 dla Albanii (760 mm). Wykonano także w ilości 10 sztuk wersję z tendrem dwuosiowym dla Rumunii (przetrwały do dziś 2 egzemplarze), oraz w ilości 12 sztuk wersję z tendrem trzyosiowym dla Jugosławii na tor 760 mm, której jednak ostatecznie nie wysłano do odbiorcy i pozostała ona na PKP po przebudowie na 750 mm pod oznaczeniem Px49. W latach 1969-75 przebudowano 17 parowozów na tor 1000 mm z przeznaczeniem na Pomorskie KD, gdzie zastąpiły tabor przedwojenny. Istniały także przypadki przebudowy parowozów Px49 na Px48, przekazań parowozów z przemysłu do PKP oraz przebudowy na inne rozstawy toru.

W Polsce obecnie sprawnych jest 8 takich maszyn, z czego jedna - Px48-3916 - kursuje "pod parą" w każde wakacje na Gryfickiej Kolei Dojazdowej (Gryfice - Pogorzelica).

na podstawie Paweł Korcz; "Atlas wąskotorówek" i źródeł własnych
opracował Wojciech Nowotniak