Informacja z serwisu Komunikacja Miejska Szczecin
http://kolej.mkm.szczecin.pl/

Zbliża się koniec sygnalizacji kształtowej w Łoźnicy

Mareczek za PKP PLK
21.05.2018

PKP PLK ogłosiła ostatnio przetarg na "zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. Przebudowa urządzeń srk polegająca na wymianie semaforów kształtowych A, B, D, E na semafory świetlne, likwidacja semafora kształtowego C i nieczynnej tarczy zaporowej Tz1 wraz z osprzętem na posterunku odgałęźnym Łoźnica linia kolejowa nr 401 Szczecin Dąbie SDB –Świnoujście". Zadanie ma zostać zrealizowane do końca listopada 2018 r.