Informacja z serwisu Komunikacja Miejska Szczecin
http://kolej.mkm.szczecin.pl/

Likwidacja bocznicy wojskowej

Bosman1980
27.06.2018

11 czerwca rozpoczęto likwidację bocznicy do Jednostki Wojskowej Świnoujście - Ognica. Efektem prac jest rozbiórka torowiska przechodzącego przez DK 3, a w jego miejsce położono nową nawierzchnię bitumiczną.