Blog o Szczecinie - ciekawe miejsca, hotele i wydarzenia w Szczecinie

Zastrzeżenia prawne i warunki korzystania z serwisu.

Zasady ogólne

1. Właścicielem niniejszego serwisu - serwera oraz domeny - jest Maciej Kubień.

2. Udostępnienie niniejszego serwisu jest dobrą wolą administracji serwisu KOMIS, która zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego, tymczasowego lub stałego zablokowania dostępu do serwisu wybranym osobom.

3. Właścicielem wszelkich praw autorskich do skryptów oraz grafiki tworzącej strony serwisu - z wyjątkiem zastrzeżonych znaków towarowych firm trzecich - jest Marcin Stefanowicz, który zastrzega sobie wyłączne prawo do dysponowania nimi. Zabrania się modyfikowania oraz reprodukowania w jakikolwiek sposób elektroniczny, fotograficzny, mechaniczny i inny wszelkich części niniejszego serwisu zarówno w całości jak i we fragmentach.
Właścicielami wszelkich praw autorskich do artykułów, informacji, zdjęć oraz opisów encyklopedycznych umieszczonych na stronach serwisu pozostają ich autorzy. Administracja serwisu KOMIS jest upoważniona przez tych autorów do występowania w obronie ich praw autorskich.

4. Dopuszcza się przechowywanie w bazach danych części stanowiących niniejszy serwis pod warunkiem przechowywania ich na użytek własny, niekomercyjny, przez osoby fizyczne.

5. Kopiowanie bądź rozpowszechnianie tego serwisu lub jakiejkolwiek jego części bez upoważnienia w celu innym niż określony w punkcie 4 może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie przewidywanym przez prawo.

Zasady szczególne

Zestaw skryptów oraz programów tworzących niniejszą stronę pozostaje wyłączną własnością Marcina Stefanowicza, o ile nie zaznaczono inaczej. Pliki graficzne składające się na wygląd niniejszej strony pozostają wyłączną własnością Marcina Stefanowicza. Logo "Gazeta Wyborcza" pozostaje wyłączną własnością i zarejestrowanym znakiem firmy AGORA S.A. Logo "Głos Szczeciński" pozostaje wyłączną własnością i zarejestrowanym znakiem firmy Media Pomorskie sp. z o.o. Logo "Kurier Szczeciński" pozostaje wyłączną własnością i zarejestrowanym znakiem firmy Kurier Szczeciński Sp. z o.o. Logo "Polskie Radio Szczecin" pozostaje wyłączną własnością i zarejestrowanym znakiem firmy Polskie Radio Szczecin SA.

Administracja serwisu KOMIS oraz osoby z nią współpracujące nie dają żadnej gwarancji, że zawarte na niniejszych stronach informacje są prawdziwe. Wynikłe nieścisłości spowodowane są brakiem informacji. Każda osoba oglądająca niniejsze strony musi być świadoma, że zawarte na nich informacje mogą być niekompletne, mogą zawierać błędy lub być nieaktualne. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie informacji zawartych na niniejszych stronach, należy najpierw je zweryfikować kontaktując się z autorami lub bezpośrednio z informacją danej firmy. Administracja serwisu KOMIS oraz osoby z nią współpracujące nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne lub cywilne mogące wyniknąć z posłużenia się jakąkolwiek informacją zawartą na niniejszych stronach.

Materiały oraz informacje zawarte na niniejszych stronach są przedstawione na zasadzie "tak jak są", bez jakiejkolwiek gwarancji żadnego rodzaju, zarówno bezpośrednio wyrażonej jak i domniemanej, włączając w to bez żadnych ograniczeń jakąkolwiek gwarancję prawidłowości informacji oraz jakości usług lub produktów otrzymanych za pośrednictwem lub w związku z wykorzystaniem tych stron. Nie zapewnia się również żadnej domniemanej gwaracji przydatności produktów do sprzedaży lub ich przydatności do jakiegokolwiek innego celu.

Administracja serwisu KOMIS oraz osoby z nią współpracujące udostępniają zawarte na niniejszych stronach materiały pro publico bono na zasadzie dobrej woli autorów. Autorzy strony zastrzegają sobie prawo do zablokowania dostępu do materiałów w dowolnym trybie w przypadku stwierdzenia naruszenia ich interesu, a w szczególności w przypadku stwierdzenia celowego działania na szkodę Autorów lub zakłócania poprawnego działania stron internetowych.

Administracja serwisu KOMIS nie ponosi odpowiedzialności za treść zewnętrznych stron internetowych, do których odsyłać mogą łącza zawarte na niniejszej Stronie.

Administracja serwisu KOMIS nie ponosi odpowiedzialności za treści przesyłane pocztą elektroniczną przez osoby fizyczne, którym udostępniono konto poczty elektronicznej na serwerze niniejszej Strony.

Administracja serwisu KOMIS rezerwuje sobie prawo do zmian powyższych zastrzeżeń oraz wyłączeń od odpowiedzialności w każdym dowolnie wybranym terminie zgodnie z prawem autorskim obowiązującym na terenie III Rzeczpospolitej Polskiej.

Dz.U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami

KOMIS wersja 6.3 | © 2001-2019 by KOMIS Team | grafika i skrypty: Marcin Stefanowicz
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zasady użytkowania...
Hosting strony zapewnia PROSCAPE - www.netlook.pl
Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)