Encyklopedia

Chem Trans Logistic

dodane przez Iwo; zmodyfikowane przez djdark 

24.01.2009
Hasło ponownie dodane djdark 
Spółka Chem Trans Logistic rozpoczęła swoją działalność w dziedzinie spedycji kolejowej - głównie materiałów chemicznych - na początku lat dziewięćdziesiątych. Bardzo dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa w ciągu kilku lat zaowocował powstaniem Grupy CTL (Chem Trans Logistic Holding Polska S.A.), która obecnie dysponuje własnym taborem trakcyjnym, kilkoma tysiącami wagonów, terminalami przeładunkowymi oraz agencjami celnymi.

W skład holdingu weszły spółki polskie oraz niemieckie oferujące coraz bardziej wyspecjalizowane usługi logistyczne z zakresu transportu kolejowego. Na przełomie lat 2004/2005 przedsiębiorstwo zmieniło nazwę na CTL Logistics S.A. precyzując tym samym swój główny obszar działania jako kompleksowej „platformy logistycznej”. Działalność przewozowa spółek z Grupy sytuuje je jako największą kolej prywatną w Polsce i jedną z 5 największych w Europie.

Spółki z Grupy CTL Logistics prowadzą działalność kolejową w zakresie:
 • przewozów towarowych krajowych
 • przewozów towarowych międzynarodowych
 • obsługi bocznic

  Przewozy krajowe realizuje CTL Rail Sp. z o.o. W 2005 r. udział tych przewozów wśród przewoźników prywatnych mierzony w poc.km wyniósł. ok. 33%. CTL Rail Sp. z o.o. jest liderem w tym obszarze rynkowym. Połowę przewozów stanowią towary chemiczne, w przewozie których przedsiębiorstwo w dalszym ciągu zamierza się specjalizować

  Przewozy międzynarodowe podstawowo związane są z wymianą towarową między Polską a krajami Europy Zachodniej. Od lutego 2003 roku wspólnie z firmą Rail4Chem z Essen CTL obsługuje pierwsze prywatne pociągi pomiędzy Polską a Niemcami. Na terenie Niemiec przewozy realizuje Spółka CTL Rail GmbH, która dysponuje stosownymi licencjami i taborem umożliwiającym elastyczne reagowanie na potrzeby Klientów.

  CTL Logistics S.A. jest obecna poprzez własne spółki na 30 bocznicach kolejowych. Jedna ze spółek jest CTL Kargo, która obsługuje bocznicę Zakładów Chemicznych Police. Dzięki całościowemu przejęciu Kargo Transport Kolejowy Sp. z o.o, przedsiębiorstwa logistyki kolejowej z siedzibą w Policach, CTL Logistics opanowało kluczowe ogniwo w łańcuchu logistycznym polskiej branży chemicznej. Przejęcie spółki nastąpiło 5 lipca 2005 r..

  Dla realizacji wszystkich ww. obszarów działalności kolejowej wykorzystywanych jest 165 lokomotyw, w tym lokomotywy pociągowe: ET22, ET21, ST43, ST44 oraz ponad 4000 wagonów. Siedziba spółki znajduje się przy ulicy Przemysłowej 10 w Katowicach.

  Najważniejsze dane Grupy CTL Logistics

  Obroty za rok 2006250 mln EUR
  Tonaż obsłużony40 mln ton
  Tonaż przewieziony15,2 mln ton
  Wielkość przewozów3,250 mld netto tkm
  Tonaż przeładowany1,2 mln ton
  Linie kolejowe własne138 km
  Liczba bocznic30
  Tory bocznicowe660 km
  Liczba lokomotyw170
  Liczba wagonów5 000
  Pracownicy2 550
  na podstawie CTL Logistics i źródeł własnych
  opracowali Iwo Tondos i Marek Pawlukowicz