Encyklopedia

Grupa Polskie Koleje Państwowe

dodane przez Iwo; zmodyfikowane przez djdark

24.01.2009
Hasło ponownie dodane djdark
Grupa PKP powstała w roku 2001 w wyniku procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Celem tych przemian było - zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej - rozgraniczenie działalności przewozowej kolei od zarządzania liniami kolejowymi oraz utworzenie samodzielnych podmiotów prawa handlowego, mogących świadczyć usługi nie tylko na rynku kolejowym.

Grupę PKP tworzą:
  • PKP S.A. spółka dominująca (spółka matka) oraz spółki operatorskie obsługujące rynki:

    • przewozów pasażerskich:


    • przewozów towarowych (obie spółki przynoszą zyski):


    • oraz spółki związane z infrastrukturą kolejową:


Większość z nich została wyodrębniona przez spółkę - matkę PKP S.A. na podstawie ustawy z 8 września 2000 r. "O komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji Przedsiębiorstwa Państwowego Polskie Koleje Państwowe". Trzy spółki rozpoczęły działalność na podstawie koncesji Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, są to: PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o., PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o., PKP Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.

Grupa PKP jest rodzajem grupy kapitałowej, w której spółka dominująca PKP S.A. posiada udziały w spółkach zależnych. Jedenaście największych spółek zostało wytypowanych do konsolidowania wyników finansowych. Grupa PKP jest jednym z największych polskich pracodawców, zatrudniającym około 115 tys. osób, jest czwartą co do wielkości koleją europejską. Ogólnie PKP jest reprezentowana we wszystkich międzynarodowych organizacjach kolejowych.

Obecnie trwa proces powolnego przejmowania Przewozów Regionalnych przez samorządy wojewódzkie. Po Kolejach Mazowieckich bliskie powstania są Koleje Wielkopolskie, aktualnie trwają negocjacje w tej sprawie. Docelowo spółka PKP Przewozy Regionalne ma zostać całkowicie przejęta przez samorządy wojewódzkie, niemniej jednak ta operacja może nastąpić dopiero po oddłużeniu PKP PR przez rząd.
na podstawie PKP S.A. i źródeł własnych
opracował Iwo Tondos