Encyklopedia

Posterunek odstępowy

dodane przez Lukasy; zmodyfikowane przez Lukasy

25.08.2008
Dodano informację o ostatnim czynnym posterunku odstępowym z semaforami kształtowymi. Lukasy
Posterunek odstępowy jest posterunkiem ruchu, na którym dyżurny ruchu reguluje następstwo pociągu poprzez podanie sygnału zezwalającego na semaforze tylko wtedy, gdy przyległy do posterunku odstęp jest wolny. Rozmieszczenie posterunków odstępowych na szlaku ma na celu przede wszystkim zwiększenie jego przepustowości. Na posterunku odstępowym pracuje dyżurny ruchu odstępowy. Przykładem posterunku odstępowego obsługiwanego wciąż przez personel kolejowy jest Wejherowo Śmiechowo na linii Gdańsk Główny - Stargard Szczeciński. Jedynym w kraju czynnym posterunkiem odstępowym z semaforami kształtowymi były Zdrody Nowe na Podlasiu (linia Zielonka - Kuźnica Białostocka). Posterunek zamknięto 1 lipca 2009 roku; tym samym w kraju zostały wyłącznie posterunki odstępowe z sygnalizacją świetlną.

Dziś nowych posterunków odstępowych obsługiwanych nie buduje się. Ich rolę spełnia samoczynna blokada liniowa (SBL), gdzie samoczynne semafory odstępowe dzielą szlak na poszczególne odstępy i spełniają dotychczasową rolę posterunków odstępowych obsługiwanych. Jednak niestety w większości przypadków zamknięcie posterunku odstępowego wiąże się po prostu ze zmniejszeniem przepustowości szlaku, co w dobie zmniejszonych przewozów pasażerskich i towarowych jest podyktowane zazwyczaj jedynie czynnikiem ekonomicznym.
na podstawie wiedzy własnej
opracował Łukasz Zawadzki