Encyklopedia

Oznaczenia fabryczne wagonów

dodane przez Kriz8; zmodyfikowane przez Mareczek

Oprócz oznaczeń literowych określających cechy eksploatacyjne, wagony posiadają również oznaczenia fabryczne. W przypadku wagonów wyprodukowanych w Polsce oznaczenie nadawane jest zgodnie z odpowiednią normą branżową (BN-63/3500-03). Oznaczenie typu wybijane jest na tabliczce znamionowej. Prócz typu znajduje się tam również nazwa producenta, rok produkcji i numer fabryczny. Dodatkowo typ wagonu jest wybijany trwale na czołownicy.

Oznaczenie składa się z 3 cyfr, za którymi umieszczana jest obowiązkowo wielka litera, a za nią opcjonalnie litera mała.

Wagony towarowe

W przypadku wagonów towarowych pierwsza z trzech cyfr oznacza:

 • 2 – wagon dwuosiowy
 • 4 – wagon czteroosiowy
 • 6 – wagon sześcioosiowy
 • 8 – wagon wąskotorowy
 • 9 – wagon szerokotorowy

  Dwie następne cyfry oznaczają kolejny typ z danego rodzaju wagonów.

  Rodzaj wagonu określa wielka litera:

 • K – wagon kryty
 • L – wagon chłodnia
 • R – wagon cysterna
 • S – wagon specjalny
 • V – wagon samowyładowczy
 • W – wagon węglarka
 • Z – wagon platforma

  Dodatkowa mała litera oznacza kolejną mutację tego samego typu wagonu, literę tą nadaje się kolejno według alfabetu.

  Przykład:

 • 401Wj – węglarka 4-osiowa, dziesiąta mutacja (metalowa podłoga)
 • 217Kb – wagon kryty 2-osiowy, druga mutacja (przesuwane przegrody, ryglowane w żądanym położeniu).

  Wagony pasażerskie

  W przypadku wagonów pasażerskich pierwsza z trzech cyfr oznacza:

 • 1 – wagon osobowy lub pocztowy
 • 2 – wagon bagażowy
 • 3 – wagon sypialny i pocztowo-bagażowy
 • 4 – wagon restauracyjny
 • 5 – wagon salonowy
 • 6 – wagon sypialny
 • 8 – wagon wąskotorowy
 • 9 – wagon szerokotorowy

  Dwie następne cyfry oznaczają kolejny typ z danego rodzaju wagonów.

  Oznaczenie literowe:

 • A – wagon osobowy
 • C – wagon bagażowy lub pocztowy

  Mała litera spełnia tą samą funkcję co w przypadku wagonów towarowych, ale zdarza się, że ciągłość nadawania kolejnych liter alfabetu nie jest zachowana.

  Przykład:

 • 111Ar – wagon osobowy, najpopularniejszy na polskich szlakach typ wagonu 2. klasy (111A), kolejna mutacja, wyposażony w wózki typu 4ANh-6 i ogrzewanie nawiewne.

  Wagony konstrukcji obcej

  W przypadku wagonów importowanych zza granicy oznaczenie nadawane jest według innych systemów. W wagonach pasażerskich stosuje się głównie oznaczenie standardu w jakim wagon został wyprodukowany (według UIC), dodając do niego literę oznaczającą klasę wagonu. Stąd też powstały m.in. takie oznaczenia:

 • YB – wagony standardu UIC-Y, klasy drugiej, sprowadzane w połowie lat 80. ubiegłego wieku z NRD
 • Z1A i Z1B – wagony standardu UIC-Z1, odpowiednio klasy pierwszej i drugiej, wyprodukowane przez ABB Henschel

  Wśród wagonów pasażerskich można się również spotkać z oznaczeniem składającym się z nazwy wytwórni produkującej dany typ wagonu, i roku wprowadzenia danego typu na tory PKP. Oznaczono tak między innymi:

 • Bautzen’84 – wspomniane wyżej wagony 2. klasy typu YB
 • Bautzen’89 – wagony restauracyjne standardu UIC-X, użytkowane obecnie w pociągach spółki PKP IC
 • Gosa’76 – wagony restauracyjne standardu UIC-Y, użytkowane do końca lat osiemdziesiątych, zastąpione przez wagony typu Bautzen’89
 • Görlitz’78 – wagony klasy drugiej typu YB, zbliżone wyglądem do typu Bautzen’84, kilkanaście lat temu przebudowane, obecnie niemal identyczne z ww. typem

  W przypadku wagonów piętrowych, które nie doczekały się UIC-owskiej standaryzacji, jako oznaczenia typu stosowane są ich serie literowe: Bhp (zespoły wieloczłonowe na wózkach Jacobsa) oraz Bdhpumn (samodzielne wagony czteroosiowe).

  Wśród parku wagonów towarowych pochodzenia obcego spotkać można oznaczenia składające się ze skrótu nazwy zarządu kolejowego z kraju, w którym wagon został wyprodukowany, łącznie z wielką literą zgodną z systematyką oznaczenia literowego. Oznaczono tak m.in. węglarki pochodzenia bułgarskiego, jako typ BDŻ/E.
  na podstawie M. Janiak, A. Kalinkowski "Konstrukcja i eksploatacja wagonów kolejowych",
  "Świat Kolei 1/2003", wagony.net oraz źródeł własnych
  opracował Krzysztof Liszewski