Encyklopedia

Oznaczenia elektrycznych pojazdów trakcyjnych

dodane przez marko; zmodyfikowane przez Mareczek

Wszystkie elektryczne pojazdy trakcyjne oznacza się literą E na pierwszym miejscu oznaczenia literowego

Ze względu na przeznaczenie eksploatacyjne elektryczne pojazdy trakcyjne dzielimy na:
 • lokomotywy do ruchu pasażerskiego – P
 • lokomotywy towarowe – T
 • lokomotywy uniwersalne – U
 • lokomotywy manewrowe – M
 • zespoły trakcyjne do ruchu dalekobieżnego – D
 • zespoły trakcyjne do ruchu podmiejskiego eksploatowane na liniach z peronami niskimi i wysokimi – N
 • zespoły trakcyjne eksploatowane na liniach z peronami wysokimi – W

  Oznaczenie cech charakterystycznych pojazdu oraz rodzaju prądu:
 • lokomotywy elektryczne – cechy te określane są cyfrowo w następujący sposób:
  • 01 – 14 - lokomotywa czteroosiowa na napięcie 3kV prądu stałego

  • 15 – 19 – lokomotywa czteroosiowa na prąd przemienny

  • 20 – 34 – lokomotywa sześcioosiowa na napięcie 3kV prądu stałego

  • 35 – 39 – lokomotywa sześcioosiowa na prąd przemienny

  • 40 – 49 – lokomotywa o innym układem osi lub na inne napięcie
 • elektryczne zespoły trakcyjne:
  • 51 – 69 – zespoły trzy – wagonowe, na napięcie 3kV prądu stałego

  • 70 – 79 – zespoły cztero – wagonowe, na napięcie 3kV prądu stałego
  Rodzaje wagonów i ich oznaczenie w EZT:
 • wagon silnikowy napędny – s
 • wagon rozrządczy – r
 • wagon doczepny – d

  Jeżeli w zespole trakcyjnym występuje więcej niż jeden wagon danego rodzaju, to oznacza się je literami: a, b, c w zależności od kolejności występowania tzn. pierwszy będzie oznaczony literą a, drugi b, trzeci c.
  na podstawie źródeł własnych
  opracował Marek Czapiewski