Encyklopedia

Oznaczenia spalinowych pojazdów trakcyjnych

dodane przez marko; zmodyfikowane przez Mareczek

Spalinowe pojazdy trakcyjne są to pojazdy, które jako źródło zasilania posiadają silnik spalinowy. Wszystkie pojazdy spalinowe oznaczane są literą S.

Spalinowe pojazdy trakcyjne pod względem przeznaczenia dzielimy na:
 • lokomotywy
 • autobusy szynowe

  Oznaczenie pod wzgl. eksploatacyjnym lokomotyw spalinowych:
 • do ruchu towarowego – T
 • do ruchu pasażerskiego – P
 • do ruchu uniwersalnego – U
 • do ruchu manewrowego – M

  Oznaczenie autobusów szynowych (wagonów spalinowych) pod względem eksploatacyjnym:
 • do ruchu dalekobieżnego – D
 • do ruchu miejscowego – N
 • wagon specjalne (np. wagon pogotowia sieciowego) – R

  Oznaczenie cyfrowe przekładni i sposobu sterowania lokomotyw spalinowych:
 • 01 – 09 – przekładnia mechaniczna, sterowanie jednokrotne
 • 10 – 14 – przekładnia mechaniczna, sterowanie wielokrotne
 • 15 – 24 – przekładnia hydrauliczna, sterowanie jednokrotne
 • 25 – 29 – przekładnia hydrauliczna, sterowanie wielokrotne
 • 30 – 39 – przekładnia elektryczna, sterowanie jednokrotne
 • 40 – 49 – przekładnia elektryczna, sterowanie wielokrotne
  na podstawie źródeł własnych
  opracował Marek Czapiewski
 • Zobacz też: Słowniczek