Encyklopedia

PKP Cargo

dodane przez merope; zmodyfikowane przez Lukasy

Polskie Koleje Państwowe Cargo (PKP Cargo) to spółka akcyjna założona w 2001 r., wyodrębniona na podstawie ustawy z 8 września 2000 r. „O komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji p.p. Polskie Koleje Państwowe”, wchodząca w skład grupy PKP.

PKP Cargo jest największą spółką z grupie i należy do czołowych polskich przedsiębiorstw oraz pracodawców. Spółka grupy PKP SA, powstała na bazie dawnych lokomotywowni, wagonowni oraz stacji towarowych. Kontynuuje tradycje byłej PKP Dyrekcji Kolejowych Przewozów Towarowych Cargo. Spółka realizuje zamówienia w przewozach konwencjonalnych, kombinowanych, ładunków ciężkich, ponad gabarytowych i niebezpiecznych, zarówno w komunikacji krajowej, jak i międzynarodowej. Prowadzi także przewozy promowe – PKP Cargo czarteruje dwa morskie promy kolejowo-samochodowe MF Mikołaj Kopernik i MF Jan Śniadecki wykorzystywane do obsługi połączeń ze Szwecją na linii Świnoujście - Ystad. Spółka posiada certyfikaty jakości ISO na procesy przewozowe, a w szczególności na przewóz ładunków niebezpiecznych. W ofercie firmy są także usługi trakcyjne i taborowe związaną z wynajmem i utrzymaniem lokomotyw i wagonów oraz usługi logistyczne i spedycyjne.

PKP Cargo jest trzecim w Europie i drugim w Unii Europejskiej kolejowym przewoźnikiem towarowym. Każdego dnia uruchamia średnio ponad 1000 pociągów. Mimo szybko postępującej liberalizacji polskiego rynku kolejowego przewozów towarowym zachowała pozycję lidera branży. Spółka wykorzystuje przechodzące przez Polskę korytarze transportowe, rozwijając kolejowe przewozy tranzytowe. Stale poprawia ich jakość poprzez skracanie czasu postoju na granicach oraz uproszczenie procedur związanych z odprawą pociągów.

PKP Cargo chcąc być konkurencją wobec transportu samochodowego buduje system szybkiego reagowania na zmieniający się popyt na usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne. Strategią firmy jest dbałość o ekologię i środowisko naturalne, gdyż przejęcie przez spółkę części ładunków, która dotychczas była przewożona transportem samochodowym odciąża polskie drogi, poprawia ich bezpieczeństwo oraz uwalnia zwłaszcza aglomeracje miejskie i przemysłowe od hałasu i szkodliwych zanieczyszczeń powietrza.

PKP Cargo odgrywa ważną rolę mecenasa zabytków techniki kolejowej. W trzech skansenach trakcji parowej zachowało od zniszczenia i zapomnienia wiele unikatowych parowozów, wagonów i sprzętu kolejowego. Jest właścicielem Parowozowni Wolsztyn, oraz skansenów taboru kolejowego np. Chabówka i Kościerzyna. Prowadzi pociągi retro z trakcją parową w wybrane dni i w wybranych relacjach. Finansuje remonty i utrzymanie zabytkowego taboru kolejowego, organizuje przejazdy i imprezy dla miłośników kolei.

Dzień wczorajszy

Do początku roku 2009, a więc czasu przemian, struktura spółki PKP Cargo składała się z:

zakładów taboru: Białystok, Bydgoszcz, Czechowice-Dziedzice, Czerwieńsk, Gdynia, Katowice, Kraków, Lublin, Łazy, Łódź, Nowy Sącz, Olsztyn, Ostrów Wielkopolski, Poznań, Skarżysko-Kamienna, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Żurawica

zakładów przewozów towarowych: Białystok, Bydgoszcz, Czechowice-Dziedzice, Gdynia, Jarocin, Jaworzno-Szczakowa, Kielce, Kraków, Legnica, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Rybnik, Skarżysko-Kamienna, Szczecin, Tarnów, Tarnowskie Góry, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra

zakładów przewozów i przeładunku: Małaszewicze, Przemyśl.

Z dniem...

... 1 stycznia 2009...

... powołano 16 zintegrowanych zakładów spółki: Zachodniopomorski w Szczecinie, Wielkopolski w Poznaniu, Dolnośląski we Wrocławiu, Pomorski w Gdyni, Kujawski w Bydgoszczy, Centralny w Łodzi, Śląski w Tarnowskich Górach, Górnośląski w Rybniku, Śląsko-Dąbrowski w Katowicach, Mazowiecki w Warszawie, Podlaski w Białymstoku, Świętokrzyski w Skarżysku-Kamiennej, Małopolski w Krakowie, Południowy w Nowym Sączu, Wschodni w Lublinie oraz Podkarpacki w Przemyślu.

Najbardziej widoczną dla miłośnika kolei zmianą jest zmiana barw firmowych - pojazdy trakcyjne oraz wagony, będące własnością PKP Cargo, zaczęto malować na kolor niebieski. Lokomotywy dodatkowo zyskały pas zieleni na pudle (nazwijmy to zielenią bez wdawania się w szczegóły o odcieniach kolorów).

Zarząd spółki mieści się nieopodal przystanku PKP Warszawa Ochota w budynku wybudowanym w 1949 r., mieszczącym m.in. Urząd Dzielnicy Warszawa-Ochota. Szereg komórek organizacyjnych centrali spółki zlokalizowanych jest również w budynkach: byłej Śląskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Katowicach, byłej Południowej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Krakowie oraz w Bydgoszczy, Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu.
na podstawie PKP Cargo, PKP SA, Wikipedii i źródeł własnych
opracowała Gabriela Błażek