Encyklopedia

Słowniczek

dodane przez Mareczek; zmodyfikowane przez Bauer

Bocznica - jest torem zbudowanym na terenie zakładu korzystajacego z usług transportu kolejowego i połączony z torem szlakowym lub stacyjnym.

na podstawie źródeł własnych opracował Wojtek


Ładownia publiczna - jest torem ogólnodostępnym, który odgałęzia się od toru szlakowego i przeznaczony jest do załadunku lub wyładunku wagonów towarowych.

na podstawie źródeł własnych opracował Wojtek


Odprzęg - jest to jeden wagon lub grupa wagonów połączonych ze sobą, odczepionych jednorazowo od lokomotywy lub od pozostałego przy tej lokomotywie taboru, a następnie staczanych z górki rozrządowej lub odrzuconych.

na podstawie źródeł własnych opracował Mariusz Wojas


Przekładnia elektryczna – to taka, w której zmiana prędkości jazdy odbywa się za pomocą napędzanej prądnicy elektrycznej (prądnica napędzana jest z silnika spalinowego), która zasila elektryczne silniki trakcyjne.

na podstawie źródeł własnych opracował Marek Czapiewski


Przekładnia hydrauliczna – zmiana prędkości odbywa się za pomocą przetwornika hydraulicznego.

na podstawie źródeł własnych opracował Marek Czapiewski


Przekładnia mechaniczna – jest to przekładnia w której zmiana prędkości jazdy odbywa się poprzez mechaniczne dokonanie zmiany układu zębatek (jak w samochodzie).

na podstawie źródeł własnych opracował Marek Czapiewski


Sterowanie jednokrotne – jest to sterowanie z jednego stanowiska maszynisty, jedną lokomotywy.

na podstawie źródeł własnych opracował Marek Czapiewski


Sterowanie wielokrotne – jest to sterowanie z jednego stanowiska maszynisty, kilkoma połączonymi ze sobą lokomotywami.

na podstawie źródeł własnych opracował Marek Czapiewski