Encyklopedia

Stacja kolejowa

dodane przez Lukasy; zmodyfikowane przez Mareczek

Stacją kolejową nazywamy posterunek ruchu zapowiadawczy. Na stacji pociągi mogą rozpoczynać lub kończyć bieg, wyprzedzać się, krzyżować i zmieniać kierunek jazdy. Na stacji może mieć także miejsce załadunek i rozładunek towarów, a także odprawa podróżnych.

Pod względem pracy przewozów rozróżniamy stacje:
 • osobowe,
 • towarowe,
 • osobowo-towarowe.

  Innym rodzajem podziału może być podział w zależności od pracy techniczno-ruchowej i wtedy rozróżniamy następujące typy stacji:
 • rozrządowe,
 • ładunkowe,
 • postojowe,
 • manewrowe,
 • pasażerskie,
 • przeładunkowe.

  Stacje można też podzielić według ich usytuowania na linii kolejowej, czyli:
 • krańcowe,
 • węzłowe,
 • pośrednie.

  Aby była stacja, muszą być tory. Tory na stacji dzielą się na:
  • główne - posiadają urządzenia sterowania ruchem kolejowym, umożliwiające zorganizowanie jazdy pociągu.
   Wyróżniamy ponadto:
   • tory główne zasadnicze - stanowią przedłużenie torów szlakowych,
   • tory główne dodatkowe - umożliwiają wykonywanie czynności, o których wspomniano na początku opisu - czyli rozpoczynać i kończyć bieg itd.
  • boczne - są pozostałymi torami na stacji i dzielą się na:
   • postojowe,
   • ładunkowe,
   • rozrządowe,
   • wyciągowe,
  • specjalnego przeznaczenia - można zaliczyć:
   • żeberka ochronne,
   • tory dojazdowe do bocznic,
   • tory bocznicowe,
   • tory ładowni.
  na podstawie źródeł własnych
  opracował Łukasz Zawadzki