Forum

Ganz zbliża się do Godkowa od strony Trzcińska Zdroju

zdjęcie
Ganz zbliża się do Godkowa od strony Trzcińska Zdroju
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
Aż żałuję, że mnie wtedy nie było ;(

STMKŻ