Ciekawe, w którym miejscu było magazynowane kruszywo przy linii do Kozielic?. W samych Kozielicach stoi stary kozioł oporowy i nie widać śladów używania linii. A S-3 rozcina linie za Kozielicami (kier. Godków) w km 32.6.