Forum

Są pieniądze z RPO na modernizację regionalnych linii...

Dwa projekty kluczowe, które dotyczą modernizacji dwóch ważnych regionalnych linii kolejowych, zostaną dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013. Dziś, 10 grudnia, Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie dla projektu pn. "Modernizacja regionalnej linii kolejowej 402 Goleniów - Kołobrzeg wraz z budową łącznicy do portu lotniczego Szczecin-Goleniów" oraz projektu pn. "Modernizacja regionalnej Linii Kolejowej 403 Wałcz - Kalisz Pomorski - Ulikowo".
Czy wiadomo coś na temat terminów rozpoczęcia prac? Oraz czy łącznik do lotniska w Goleniowie będzie zelektryfikowany? Jest jakiś dokładny projekt? Albo może mapka?

"Jeżeli Twój tramwaj nie przyjeżdża upewnij się, że nie uciekł Ci przystanek"
zack1989 napisał(a):

> Czy wiadomo coś na temat terminów rozpoczęcia prac? > Oraz czy łącznik do lotniska w Goleniowie będzie > zelektryfikowany? Jest jakiś dokładny projekt? Albo może > mapka?

Z nieoficjalnych informacji z PKP PLK S.A. wynika, że jeszcze w grudniu planowane jest ogłoszenie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlanych w terenie (formuła projektuj i buduj), ale tylko dla linii nr 403, która ma już większość pozwoleń i opracowań. Z linią nr 402 jest problem, bo MON dotąd nie przekazał (i zgodnie z ich przepisami nie może tego zrobić bez przetargu) działek niezbędnych dla budowy łącznic do lotniska. Będzie tu więc opóźnienie względem 403 pewnie z pół roku.

Odcinek do lotniska nie będzie zelektryfikowany, gdyż będzie stanowić część linii (Koszalin) - Kołobrzeg - Goleniów, która nie jest zelektryfikowana i jest obsługiwana taborem spalinowym. W przyszłości na pewno będzie możliwość elektryfikacji odcinka Goleniów - lotnisko.

Co do terminów, procedury przetargowe są takie, że okres od ogłoszenia przetargu do zawarcia umowy to minimum 3-4 miesiące. Czas niezbędny dla opracowania dokumentacji projektowej to około 9-12 miesięcy, zatem projekt modernizacji linii 403 będzie gotowy w I kwartale 2011 i wówczas ruszą roboty w terenie.

Fizyczna modernizacja linii potrwa prawdopodobnie około 1,5 roku, ale część prac, zwłaszcza tych które nie kolidują z ruchem pociągów (np. profilowanie skarp, budowa lub odtwarzanie systemu odwodnień, remonty peronów itp.) zwyczajowo wykonuje się już po oddaniu toru do ruchu, a odbiór robót jest wykonywany etapami dzięki czemu możliwe jest kursowanie pociągów jeszcze przed oficjalnym zakończeniem całości zadania. Biorąc powyższe pod uwagę wstępnie możemy szacować, że ruch pociągów na całej linii zostanie przywrócony w I kwartale 2012 roku, czyli 12 lat po zawieszeniu przewozów pasażerskich na trasie Piła – Stargard Szczeciński.

Optymistycznie wierzę, że linia Kołobrzeg - Goleniów zostanie zmodernizowana także najpóźniej do końca 2012 roku.

Póki co są tylko studia wykonalności obu linii. Zawierają one oczywiście mapki, plany itp. ale są one tylko bazą do wykonania szczegółowych projektów.