Artykuł bardzo dobry. Oby jego oddźwięk był taki, jakiego oczekujemy.