Dobrze, że choć Rewalska kolejka będzie uratowana. Może inne gminy zachęcone sukcesem pójdą za przykładem. Dobry dojazd kolejka np. nad ciekawe jezioro na pewno zwiększy ilość turystów i będzie dodatkowa atrakcja promująca gminę. Póki można coś dostać z Unii.