Jako ciekawostkę dodam, że SM04-04 z jednej strony posiada sprzęg śrubowy, a z drugiej Scharfenberga.