A dokładnie na łączniku między ulicami Kniewskiego i Reymonta.