Pierwszy wypowiedział się niemiecki minister o modernizacji/elektryfikacji połączenia Szczecin-Berlin: "niemiecki minister transportu uznał, że połączenie to nie jest priorytetowe". Teraz szczera wypowiedź z naszej strony?;)