Łapska uciąć tylko...Ciekawe, czy te degeneractwo stoi za innymi kradzieżami mienia kolejowego (tory, trakcja itp)?