Pociąg Regio właśnie minął semafor wjazdowy, a jego opóźnienie na stacji docelowej zwiększyło się do 131 minut.