Jak ciekawostkę można dodać że dawniej była to nastawnia Pr1, a więc wykonawcza. Warto przyjrzeć się oznaczeniu z bliska, przez białą farbę prześwituje cyfra "1".

Z kolei na dawnej wykonawczej Pr1 prześwituje przez farbę cyfra "2". W tamtych czasach nastawnią dysponującą była niewielka nastawnia w budynku parterowym mieszcącym się koło dawnego budynku drogowców.