Dziś zerwana sieć, a za parę dni na tym odcinku remont i za niektóre pociągi KKA.