Forum

Rewizja SM04-04

Obecnie na terenie Sekcji Utrzymania Taboru Kolejowego w Kołobrzegu trwa naprawa rewizyjna lokomotywy manewrowej 04 należącej do Przewozów Regionalnych (PRST Kołobrzeg). Pojazd otrzymał już m.in. nowe malowanie (zachowano dotychczasowe barwy). Termin zakończenia rewizji nie jest obecnie znany.

wysłane przez arctodus1111

Wiadomo tylko tyle, że lokomotywa oczekuje na świadectwo dopuszczenia do ruchu

IZ Szczecin, ISE Koszalin.