Forum

Przetarg na sprzedaż taboru PKP SA

19 marca na stronie PKP SA opublikowano informację o sprzedaży taboru kolejowego, jaki jest obecnie na stanie PKP SA. Są to głównie wagony osobowe jak i towarowe kolei wąsko- i normalnotorowej, jednak na liście znalazło się też trochę lokomotyw parowych i spalinowych.

wysłane przez margor

Oj źle :( Wagony z Dobrej to kupi pewnie jedynie złomiarz...

Swoją drogą, w Dobrej jest Lxd2-468, bo 476 śmiga już w Koszalinie.

wysłane przez margor

Chociaż:

"Celem PKP S.A. jest zbycie zabytkowego taboru kolejowego w sposób zapewniający daleko idącą pewność zachowania historycznego dziedzictwa techniki transportu kolejowego poprzez ukierunkowanie zbycia na rzecz organizacji działających w sferze ochrony zabytków kolejnictwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

§ 2 W postępowaniu jako oferenci mogą brać udział:

- Muzea,

- Organizacje społeczne prowadzące muzea (prowadzące działalność statutową co najmniej 12 miesięcy od dnia u zgodnienia regulaminu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego),

- Fundacje i Stowarzyszenia mające status Organizacji Pożytku Publicznego i prowadzące działalność w zakresie ochrony zabytków techniki kolejowej.

- Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne."

wysłane przez arctodus1111

margor napisał(a):

>[ciach] > Swoją drogą, w Dobrej jest Lxd2-468, bo 476 śmiga już w > Koszalinie.

Marcinie, pobrałem plik ze spisem taboru, załącznik wykaz_taboruB, lp. 67 Oddział Poznań, Lokomotywa spalinowa, lxd2 (tak jest napisane, z małej litery) numer 476, rok produkcji 1981... Numer zdjęcia z załącznika to 97.

To że w Koszalinie jest 476 to wiedziałem, sam się trochę zdziwiłem jak zobaczyłem tego loka na liście ;)

IZ Szczecin, ISE Koszalin.