Nie do końca zgodzę się z określeniem "prowizoryczna", ponieważ krawędź peronowa została wykonana solidnie, zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi - jest tylko zbyt krótka, ale jej konstrukcja pozwala na dowolne jej wydłużenie w stronę ulicy Jedności Narodowej. Całość konstrukcji znajduje się na starotorzu, już Niemcy wybudowali w tym miejscu tor mijankowy, który istniał aż do połowy lat 90. XX wieku jako bocznica kolejowa zakończona kozłem od strony ul. Jedności.