Forum

Oferty na opracowanie studium dla Magistrali Nadbałtyckiej

Zarządca infrastruktury zleci opracowanie studium wykonalności dla modernizacji linii 202 na odcinku od Koszalina do Stargardu. PLK sprawdzi też jakie działania inwestycyjne potrzebne są, by unowocześnić alternatywną wobec linii 202 linię 402. W grę wchodzi jej elektryfikacja, a w konsekwencji nawet przeniesienie na nią ciężaru prowadzenia dalekobieżnych przewozów towarowych i pasażerskich. Właśnie otwarto oferty w przetargu.
Na linii 202 moim zdaniem, powinny być 2 tory na całej długości. A przewoźnicy niech przestaną narzekać na brak elektryfikacji, tylko niech zakupią więcej taboru dostosowanych do linii obsługiwanych trakcją spalinową. W Czechach tego problemu nie ma, u nas wszystko chcą ostatnio zelekryfikować.

-- Szczecin /ZP, okolice MTiK...

Szczecin /ZP, okolice MTiK...
Ferrix napisał(a):

> Na linii 202 moim zdaniem, powinny być 2 tory na całej > długości. A przewoźnicy niech przestaną narzekać na brak > elektryfikacji, tylko niech zakupią więcej taboru > dostosowanych do linii obsługiwanych trakcją spalinową. W > Czechach tego problemu nie ma, u nas wszystko chcą ostatnio > zelekryfikować.

Warto dodać, że trakcja elektryczna jest wydajniejsza/mniej podatna na straty.

-- Intergalactic Proton Powered Electrical Tentacled Advertising Droids

Intergalactic Proton Powered Electrical Tentacled Advertising Droids
Ferrix napisał(a):

> Na linii 202 moim zdaniem, powinny być 2 tory na całej > długości. A przewoźnicy niech przestaną narzekać na brak > elektryfikacji, tylko niech zakupią więcej taboru > dostosowanych do linii obsługiwanych trakcją spalinową. W > Czechach tego problemu nie ma, u nas wszystko chcą ostatnio > zelekryfikować.

Ja tam jestem za elektryfikacją istniejących szlaków. Z perspektywy pociągów dalekobieżnych, jest to o tyle istotne, że nie marnujemy czasu na zmianę lokomotywy, poza tym można osiągać większe prędkości (w PL tabor spalinowy jest na Vmax=120, do tego elektryki mają lepsze przyspieszenie). Z kolei z perspektywy osobowych, to eliminujemy problem pociągów spalinowych jeżdżących na długich odcinkach "pod drutem" przyczyniając się do niszczenia sieci trakcyjnej - taki najbardziej absurdalny przykład to pociąg lotniskowy, który jakieś 85% trasy jedzie pod drutem, a mimo to musi być prowadzony trakcją spalinową.