Głównie chodzi o to, że narazie to potrzebne są pieniądze na ważniejsze sprawy niż weekendowe przejazdy. Stworzenie alternatywy dla KM leży w zasięgu ręki. Jak narazie KM stanowi monopol na trasie Police - Szczecin, więc wszyscy mieszkańcy Polic chcą czy nie muszą się cosnąć w codziennym tłoku autobusowym.

Ważniejsze są codzienne dojazdy niż weekendowe wycieczki...

-- like a chain saw.......