Czy to jest tylko jeden pociąg z Którym jeździ EP08 a z pozostałymi nie może na przykład z Mewą czy Odrą i Błękitną falą i z TLK Gałczyńskim i Barbakanem