"Jednak taką polsko-niemiecką zelektryfikowaną linię musiałyby obsługiwać drogie lokomotywy dwusystemowe (zasilanie sieci u nas i w Niemczech jest różne)."

Może ktoś wyjaśnić tą kwestię lokomotyw dwusystemowych?