To komentarz do niusa ze strony głównej który podlinkowuje to zdjęcie.

A od kiedy to w MD SPC wykonuje się rewizje lokomotyw spalinowych!? Naprawy rewizyjne wszystkich SU45 i SU46 obecnie wykonuje tylko i wyłącznie PESA Bydgoszcz. Ewentualne naprawy główne ZNTK Poznań. W Szczecinie może być wykonywana obtoczka zestawów kołowych lub jakaś drobna regulacja silnika, zawieszenia itp.