Węglarki pod załadunek żwiru z bocznicy? Czy po węgiel?