Lukasy napisał(a):

[ciach]

A jak ma się to do sytuacji z karetką na sygnale i tym co napisał "MaK":

Kodeks Ruchu Drogowego Rozdział 4 Warunki używania pojazdów w ruchu drogowym Art. 53 2. Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych tylko w razie, gdy: a)uczestniczy: w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo w przejeździe kolumny pojazdów uprzywilejowanych, w wykonywaniu zadań związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje ochrona;

Dalej będziesz twierdził, że cała odpowiedzialność spoczywa na kierowcy??