Moderatorzy radzą przeprosić się z interpunkcją oraz przywitać się z pisownią wielką literą.