A Pana robiącego zdjęcie również przepisy dotyczące przebywania na terenie kolejowym nie obowiązują?