Na terenie "Gumieniec" nie ma już placówki SG. Dawniej GPK, później istniejąca placówka w ramach GPK Szczecin Port została zlikwidowana w dniu otwarcia granic. A co do tego, że SG nie ma co robić, to piszący tego "knotka" nie ma zielonego jak granica pojęcia na temat zadań i pracy tej formacji...

-- "po sygnale do odjazdu odsunąć się od wagonu"