"PKP Cargo zwalnia pracowników, ponieważ drastycznie spadły przewozy towarowe koleją."

Warto dodać, że spółce raczej nie zależy na zdobywaniu nowych kontrahentów (jak np. przewóz po polskiej stronie kruszyw z DB) oraz trzymać obecnych przy sobie.

-- KONDUKTORZE REWIZYJNY! Zapobiegaj podczas podróży prowadzenia rozmów obrazających moralność publiczna.