Kto chętny na polowanie z aparatem? Można się umówić i skoczyć...

BTW... Jaką trasą jedzie? Od Gumisiów?