Bardziej przydałaby się elektryfikacja linii do Szczecina. Jestem ciekawy, czy będzie się to im opłacać. Myślę, że nie będzie nagle jakichś wielkich potoków pasażerów. Chociaż kto wie... ;-)