pantera napisał(a):

http://www.holdys.pl/tomi/index.php?desc=on&par=tkt48-29

PKP Cargo jest właścicielem większości parowozów - zarówno wraków, jak i jeżdżących egzemplarzy.

Wyjątkami są np. lokomotywy będące własnością Muzeum Kolejnictwa, Skansenu Pyskowice.

Pojedyncze egzemplarze są prywatne, np. TKp 26188 w Białowieży.