Byk zaniemógł nie z powodu rozszczelnienia przekładni tylko uszkodzenia łożyska silnika trakcyjnego od strony zębatki na 1-szym zestawie kołowym. Natomiast z nieznanych jeszcze przyczyn powstało wybrzuszenie obudowy przekładni, prawdopodobnie jest to skutek uderzenia wyrwanych zębów po zakleszczeniu się wirnika. Takie usterki statystycznie zdarzają się bardzo rzadko i nie zmienia to faktu, że w ruchu liniowym lokomotywy ET22 charakteryzują się dużą sprawnością.