Forum

Raport Komisji Europejskiej: Polska kolej najgorsza w...

Polacy oceniają polskie koleje jako najgorsze w Europie - wynika z raportu Komisji Europejskiej. Skargi dotyczą właściwie wszystkiego - braku informacji, brudu na stacjach, w przedziałach i w toaletach, i przede wszystkim, opóźnień pociągów. W niemal wszystkich statystykach przygotowanych przez KE, polskie koleje zajmują "zaszczytne", ostatnie miejsce.
Nie ma się co dziwić, że "Najbardziej zadowoleni są Litwini", Litwa to małe państwo, co wiąże się z małym zagęszczeniem sieci kolejowej a tym samym mniejszym zapotrzebowaniem na inwestycje, których w Polsce potrzeba mnóstwo, a robione jest prawie, że nic.Nie chodzi tutaj o modernizacje tras, lecz o wkład, który zmieni światło naszej kolei, która bezsprzecznie wobec treści raportu Komisji Europejskiej oceniana jest przez większość za niedobiegającej do współczesnych standardów unijnych.Pozostaje nadzieja, że treść raportu poruszy odpowiedzialne za nasz transport kolejowy poszczególne podmioty.

-- 78127 gotowy do odjazdu
Raport Komisji Europejskiej: Polska kolej najgorsza w... · 11 lat temu · sulzer