Forum

Zachodnia Grupa Zakupowa przygotowuje się do zakupu taboru

Województwo wielkopolskie ogłosiło przetarg na opracowanie studium wykonalności dla projektu zakupu pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez województwa wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie i dolnośląskie. Samorządy chcą łącznie kupić 29 elektrycznych zespołów trakcyjnych.
Dolnośląskie z tej grupy wypadło jako pierwsze. Później ich śladem poszło łódzkie. W efekcie ilość EZT planowanych do zakupu spadła do 17 czy 18. Ale to i tak będzie dobry projekt.
Zachodnia Grupa Zakupowa przygotowuje się do zakupu taboru · 10 lat temu · Bodek