Czy mógłby ktoś powiedzieć jak wygląda frekwencja w tych pociągach?