Czy poziom zdjęć już jest tak dramatycznie niski, że możliwe jest ocenianie zdjęć szaletu? Uważam, że tego typu zdjęcia nie powinny być oceniane.