...przyjechał spóźniony 405 minut (6 h 45 min.). Całą trasę Przemyśl - Szczecin Gł. pokonał w 24,5 godziny... Jako ciekawostkę dodam, że przyjechał później niż "Kossak" (planowo 22:38, Wołodyjowski o 19:12). Nasuwa się jedno pytanie - czyżby "Kossak" pojechał już bez objazdu przez Piłę?

-- Stettin, okolice MTiK (ZN)...