Czy poza torowiskiem i podkładami będzie likwidowana pozostała infrastruktura?